سیستم نظارت از راه دور ( دوربین مداربسته )

سیستم نظارت از راه دور

یکی از ماموریت های اصلی شرکت ارائه راه کارهای هوشمندانه در ساختمان ها ، اماکن تجاری ، صنعتی ،مذهبی و امنیتی با تکیه بر دانش فنی متخصصان برجسته ایرانی و رفع موانع استفاده مستقیم از محصولات خارجی مانند مسائل امنیتی ، خدمات و پشتیبانی دائمی و کامل و هزینه معقول می باشد. در این راستا مساله نظارت از راه دور بخصوص از بعد امنیتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد سیستم ارائه شده جهت نظارت از راه دور چندین مجموعه از یک مرکز کنترل می باشد که در بستری امن این وظیفه را انجام می دهد و باعث افزایش کارائی مدیریت امنیت و استفاده از توان مدیران مجموعه در کنترل و راه بری در مواقع بحران می شود .

این شرکت افتخار دارد که نرم افزار جامع و فراگیری را در محصولات خود عرضه نموده که تمام سیستم های ذکر شده را بصورت یکپارچه پوشش داده و کاربران قادرند از طریق این نرم افزار به تمام امکانات و کنترل های لازم از طریق بسترهای شبکه دسترسی داشته باشند .